>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวันเวลาสอบนักเทคนิคการแพทย์และผู้ช่วยเหลือคนไข้<<รายละเอียดคลิก>>23/08/2564
>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบผู้พิการเพื่อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป <<รายละเอียดคลิก>>04/06/2564
>>รับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป <<รายละเอียดคลิก>>13/05/64
>>ประกาศผู้มีสิทธิสอบ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป <<รายละเอียดคลิก>>05/05/64 
>>ประกาศรับโอนย้ายข้าราชการตำแหน่งพยาบาลงานผู้ป่วยนอกและงานผู้คลอด <<รายละเอียดคลิก>>08/04/64
>>ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน<<รายละเอียดคลิก>>02/04/64
>>ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ<<รายละเอียดคลิก>>30/03/64
>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ<<รายละเอียดคลิก>>19/03/64
>>ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน<<รายละเอียดคลิก>>02/04/64
>>ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ <<รายละเอียดคลิก>>30/03/64
>>ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ <<รายละเอียดคลิก>>19/03/64
>>ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ <<รายละเอียดคลิก>>05/02/64 
>>ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ<<รายละเอียดคลิก>>18/12/63
>>ประกาศรับย้าย รับโอน พยาบาลวิชาชีพ<<รายละเอียดคลิก>>18/12/63

>>ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ<<รายละเอียดคลิก>>26/10/63
>>ประกาศสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างกลุ่มจ้างเหมาบริการผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(ด้านการนวดไทย)<<รายละเอียดคลิก>>22/10/63
>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเทคนิคการแพทย์<<รายละเอียดคลิก>>05/08/63
>>ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานซักฟอก <<รายละเอียดคลิก>>10/07/63 
>>ประกาศชะลอการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์<<รายละเอียดคลิก>>5/5/63

>>ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ <<รายละเอียดคลิก>>09/04/63