>>ประกาศ-รพ.พลรับสัมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็น-ลจช.(รายวัน)หลายตำแหน่ง<<รายละเอียดคลิก>>17/11/2566

>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวันเวลาสอบสัมภาษณ์27/10/2566

>>ประกาศผลสอบบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็น-ลจช.(รายวัน)04/09/2566

>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวันเวลาสอบสัมภาษณ์27/10/2566

>>ประกาศผลสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข1/09/2566
>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-วันเวลา-สถานที่สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)21/08/2566
>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-วันเวลา-สถานที่สอบสัมภาษณ์พนักงานกระทรวงสาธารณสุข21/08/2566
>>ประกาศ-รพ.พลรับสัมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็น-ลจช.(รายวัน)หลายตำแหน่ง<<รายละเอียดคลิก>>27/07/2566
>>ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)21/07/2566
>>ประกาศรพ.พลรับสมัครรับสัมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็น ลจช.(รายวัน)ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ>>26/06/2566
>>ประกาศรพ.พลรับสมัครรับสัมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลจช.(รายวัน)หลายตำแหน่ง<<รายละเอียดคลิก>>08/06/66
>>ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกแหน่งพยาบาลวิชาชีพ<<รายละเอียดคลิก>>14/11/65
>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวันเวลาสอบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งคนสวน<<รายละเอียดคลิก>>14/11/65
>>ประกาศรพ.พลรับสมัครรับสัมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็น ลจช.(รายวัน)ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและคนสวน<<รายละเอียดคลิก>>25/10/65

>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวันเวลาสอบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ<<รายละเอียดคลิก>>31/08/65

>>ประกาศรพ.พลรับสมัครรับสัมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็น ลจช.(รายวัน) กลุ่มงานทันตกรรม<<รายละเอียดคลิก>>22/07/65
>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวันเวลาสอบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ<<รายละเอียดคลิก>>29/06/65
>>ประกาศรพ.พลรับสมัครบุคคลทั่วไปจ้างป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา<<รายละเอียดคลิก>>27/06/65
>>ประกาศรพ.พลรับสมัครบุคคลทั่วไปจ้างป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข<<รายละเอียดคลิก>>18/03/65
>>ประกาศวันคัดเลือก รับโอน/ย้าย ข้าราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ<<รายละเอียดคลิก>>04/03/2565